Secretarybird

Artistic repair"I put everything in the wrong order in the 'right' way"


"Ik zet alles op de juiste manier in de verkeerde volgorde"

Het werk van Machiel Braaksma heeft een licht dadaïstische inslag. Hij plukt dingen uit het dagelijks leven, monteert ze opnieuw en schept zo met het nieuwe beeld dat ontstaat situaties die hilarisch, ontroerend, verwarrend, relativerend of becommentarierend zijn.


Door middel van associëren  legt hij allerlei verbanden tussen zaken die normaal gesproken weinig met elkaar te maken hebben. Dat vertaalt zich o.a. in teksten, collages en beelden van allerlei pluimage.Machiel Braaksma:


Ik probeer altijd tegenovergestelde begrippen in één beeld te verenigen. Een beeld moet zowel ingetogen als uitgesproken zijn, iets onthullen en vérhullen, antwoorden geven en vragen stellen, en, souplesse etaleren door logica en gekte hand in hand te laten gaan.


Schoonheid is nooit mijn vertrekpunt en evenmin het eindstation: de schoonheid ligt ergens in het beeld besloten.


Wat ik van mijn beelden verlang is dat ze oorspronkelijk zijn, onverwisselbaar en dat ze een hele lange adem hebben. Ik ben op zoek naar slagvaardige, resolute beelden, die ongegeneerd en innemend kunnen zijn. Beelden met een uitbundige integriteit en een schaamteloze innerlijke schoonheid.


Wanneer een beeld deze eigenschappen stationair uit kan dragen, en niet blijft steken in een hoogtepunt, dan is er sprake van een lange adem: permanente concentratie, verdienstelijke koppigheid, en is het wat mij betreft geslaagd.


English version:

CURRENT: Artistic repair-Warming up

                    Fries Museum, Leeuwarden

                     

                    Hoe laat ik een voorwerp 'repareren' door Machiel Braaksma?


                          Via de email gerezenwit@planet.nl kun je je belangstelling kenbaar maken voor een te repareren object, door middels een foto en info  de              

                          geschiedenis  van het voorwerp uit de doeken te doen.             

                          Afhankelijk van de ingreep en materiaalkosten variëren de tarieven van  50,- 75,- 150,- 250,- 500,- tot 750 euro.

                          U kunt aangeven In welke tariefklasse de reparatie mag vallen, waarna in overleg bekeken wordt naar de mogelijkheden.


                          Vanwege de  grote belangstelling kan het even duren voor je voorwerp aan bod komt!                   
                    Liebes Ding-Object Love

                    Museum Morsbroich Leverkusen DE

                          26 jan. 2020 - 26 april 2020

                

                         

                     Mit Arbeiten von Kathrin Ahäuser (DE), Thomas Bayrle (DE), Melanie Bonajo (NL), Karsten Bott (DE), Machiel Braaksma (NL),

                          AntonCotteleer(BE), Danielle Dean (UK/US), Yvonne Dröge Wendel (NL), Maarten Vanden Eynde (BE), Dimitar Genchev          

                          (BG/NL), Andreas,  Gursky (DE), Ni Haifeng (CN/NL), Jeroen van Loon (NL), Vika Mitrichenko (BR/NL), Olaf Mooij (NL), Ted Noten

                          (NL), Min Oh (KR/NL), Erwin Olaf (NL), Maria Roosen (NL), Superflex (DK), Ari Versluis & Ellie Uyttenbroek (NL), Erwin Wurm (AT)


                          Konzept

                          Anne Berk                    Bauhaus en Drachten,  Museum Dr8888  

                          17 nov.  2019 - 29 march 2020

             

                   Up-date Galerie Sign, Groningen  

                          21 de. 2020 - 1 jan. 2020


                   

                   Exhibition Beyond Dada and De Stijl part two, Museum Dr8888

20 july- 30 september 2018


Artists:Armando, David Bade, Bernard Baschet, Siep van den Berg, George Brecht, Stanley Brouwn,  Martha Colburn, Gerard van den Berg , Joseph Beuys, Machiel Braaksma, Marcel Broodthaers, Enrico Baj, Giuseppe Chiari, Theo van Doesburg, Marcel Duchamp, Leo Dohmen, Pieter Engels, Anne Feddema, Richard Hamilton, Al Hansen, Jan Henderikse, Geoff Hendricks, Ray Johnson, Joe Jones, Milan Knížák,  Alison Knowles, Frank Koolen, Arthur Köpcke, Reinier Lagendijk, Bob Lens, Edward Lipski, George Maciunas, Leonard van Munster, Bruce Nauman, Panamarenko, Eduardo Paolozzi, Ben Patterson,  Man Ray, Adya van Rees, Otto van Rees, Willem de Ridder, Thijs Rinsema, Dieter Roth, Wim T. Schippers, Kurt Schwitters, Ben Vautier, Wolf Vostell, Bob Watts, Robert Watts, H.N. Werkman, Gerd Winner en Piet Zwaanswijk.Armando, David Bade, Bernard Baschet, Siep van den Berg, George Brecht, Stanley Brouwn,  Martha Colburn, Gerard van den Berg , Joseph Beuys, Machiel Braaksma, Marcel Broodthaers, Enrico Baj, Giuseppe Chiari, Theo van Doesburg, Marcel Duchamp, Leo Dohmen, Pieter Engels, Anne Feddema, Richard Hamilton, Al Hansen, Jan Henderikse, Geoff Hendricks, Ray Johnson, Joe Jones, Milan Knížák,  Alison Knowles, Frank Koolen, Arthur Köpcke, Reinier Lagendijk, Bob Lens, Edward Lipski, George Maciunas, Leonard van Munster, Bruce Nauman, Panamarenko, Eduardo Paolozzi, Ben Patterson,  Man Ray, Adya van Rees, Otto van Rees, Willem de Ridder, Thijs Rinsema, Dieter Roth, Wim T. Schippers, Kurt Schwitters, Ben Vautier, Wolf Vostell, Bob Watts, Robert Watts, H.N. Werkman, Gerd Winner en Piet Zwaanswijk.


Exhibition Beyond Dada and De stijl, Museum Dr8888

                    27 january - 8 april 2018 Object Love, Museum De Domijnen Hedendaagse Kunst, Sittard 

 14 april - 2 september 2018


  Artists: Melanie Bonajo NL, Machiel Braaksma NL, Anton Cotteleer BE, Danielle Dean (UK/US), Yvonne Dröge Wendel NL, Ni Haifeng CN/NL,

  Jeroen van Loon NL, Pet van de Luijtgaarden NL, Vika Mitrichenko BR/NL ,Olaf Mooij NL, Ted Noten NL, Min Oh SKR, Hans Op de Beeck BE, Erwin

  Olaf NL, Maria Roosen NL, Superflex DK, Bas de Wit NL, Bill Woodrow UK, Erwin Wurm AT  Lân fan Taal, 'Orakel/sop', Culturele Hoofdstad 2018, Prinsentuin Leeuwarden

   31 march-oct 2018


Frisian poem 'Letter soup' by artist Machiel Braaksma in the pound of the language garden.


Commissioned by Lân fan Taal / CH2018, Machiel Braaksma designed a 'linguistic' work of art.

He transformed the pond of the Prinsentuin in Leeuwarden into 'sop', and presented this soup as an oracle or entity.

With enlarged letter vermicelli, he lets the soup - which has been silent so far - speak.

The letters are positioned around the fountain, the center of the pond, making the thoughts of the soup clear: with a staccato poem the soup shares Houdini-like aspirations with the audience.


O, WIE IK MAR GJIN SOP                                                 

DAN SETTE IK MYN FYTSHELM OP               

 

EN JAGE HJIR OER ALLE PADEN                                 

BULT OP, FYTS IK MY ÚT ’E NADEN               

 

BULT ÔF, REMJE IK KREKT NET OP ’E TIID                     

EN IS IT PLONS, BIN IK WER SOP EN WIET.


Voor Lân fan Taal / CH 2018 ontwierp Machiel Braaksma een 'talig' kunstwerk.

Hij toverde de vijver van de Prinsentuin in Leeuwarden om in 'sop', en stelde zich deze soep voor als orakel of entiteit.

Middels uitvergrote lettervermicelli laat hij de soep -die tot dusverre altijd heeft gezwegen- praten.

De letters zijn om de fontein, het middelpunt van de vijver, gepositioneerd en maken de gedachten van de soep duidelijk: met een staccato gedicht deelt de soep Houdini achtige aspiraties met het publiek.


Scene from the book 'Harrekrammele'

Locomotive 'Philips'                                                                    Locomotive 'BAHCO'                                                                   Locomotive 'Thermos'                         

Scene from the book Harrekrammele

Airplane/ tail, with camouflage pattern of tree bark

Fibula

Tropical aquarium

Tropical aquarium

Bigfoot near Lytsewierrum

Machiel Braaksma made this work of art based on the theme for the Slachtemarathon: 'On the way'.


There is a famous video of a Patterson on which an alleged Bigfoot is recorded. Fake or not, on this partly jerky movie a Bigfoot is bobbing away, with emphatically waving arms. It is running 'optima forma'. Machiel Braaksma has frozen this legendary action, so to speak, by showing a now iconic pose from this film in a landscape with a 'nothing to worry' village in the background. The contrast and the alienation is great: a resting landscape and a solistic Bigfoot, an unexpected vertical appearance, which undesirably hits up to 13500 walkers as the icing on the cake.


Machiel made a 3D assembly, a 'sketch', with a few detailed parts in rope and fishing nets. At the same time it has become a Bigfoot and a scarecrow, a lot of junk and a hallucination of 'do I see it well?' From one point on the carelessly knotted and arranged strings form a powerful Bigfoot. Beyond that point everything seems to turn into what it is: a collection of materials and thus the myth about the existence of Bigfoot is maintained.

Onderweg/ Bigfoot te  Lytsewierrum


Machiel Braaksma maakte dit werk in opdracht voor de Slachtemarathon, op basis van het thema ' Onderweg'.

Er is een beroemd filmpje van ene Patterson waarop een vermeende Bigfoot is vastgelegd. Nep of niet, op dit deels schokkerige filmpje beent een Bigfoot weg, met nadrukkelijk zwaaiende armen. Het is lopen in optima forma. Machiel Braaksma heeft deze legendarische actie a.h.w. bevroren door een inmiddels iconische geworden pose uit deze film in een landschap met een 'niets aan de hand' dorpje op de achtergrond te laten zien. Het contrast en de vervreemding is groot: een rustend landschap en een solistische Bigfoot, een onverwachte verticale verschijning, die als klap op de vuurpijl onbedoeld 13500 wandelaars tegenkomt.


Machiel maakte een 3D assemblage, een 'schets', met een paar uitgewerkte partijen in touw en visnetten. Het is tegelijkertijd een Bigfoot én een vogelverschrikker geworden, een hoop troep én een hallucinatie van 'zie ik het goed?' Vanuit één punt vormen de achteloos geknoopte en gerangschikte touwtjes optimaal een krachtige Bigfoot. Voorbij dat punt lijkt alles weer te verworden tot wat het is: een verzameling materialen en wordt aldus de mythe omtrent het bestaan van Bigfoot in stand gehouden.Copyright @ All Rights Reserved