<p>Omslag Oeral binne bisten! 23cm x 17cm 2006 uitgeverij Bornmeer ISBN 978 90 5615 1379</p><p>Foto: Erik Hesmerg Vormgeving: Barbara Jonkers  </p>

Omslag
<p>Illustratie uit 'Oeral binne bisten', 25cm x 25,5cm x 9,5cm, gebruiksvoorwerpen  2006</p><p>Uitgave Bornmeer 2006 ISBN 978 90 5615 137 9 </p>

Vogel
<p>Illustratie uit Oeral binne bisten! 36cm x 29cm x 11cm, gebruiksvoorwerpen  2006</p><p>Uitgave Bornmeer 2006 ISBN 78 90 5615 137 9   </p>

Duiven
<p>Illustratie uit Oeral binne bisten! 11cm x 10,5cm x 5,5cm, gebruiksvoorwerpen  2005</p><p>Uitgave Bornmeer 2006 ISBN 978 90 5615 137 9 </p>

Olifant
<p>Illustratie uit Oeral binne bisten! 66cm x 18cm x 32cm, gebruiksvoorwerpen </p><p>Uitgave Bornmeer 2006 ISBN 978 90 5615 137 9 </p>

Slang
<p>Illustratie uit Oeral binne bisten! 33cm x 10cm x 19cm, gebruiksvoorwerpen</p><p>Uitgave Bornmeer 2006 ISBN 978 90 5615 137 9 </p>

Mol
<p>Illustratie uit Oerol binne bisten! 30cm x 12cm x 31cm, gebruiksvoorwerpen </p><p>Uitgave Bornmeer 2006 ISBN 978 90 5615 137 9 </p>

Vlieg
<p>Illustratie uit Oeral binne bisten! 30cm x 11cm x 7cm, gebruiksvoorwerpen, schors </p><p>Uitgave Bornmeer 2006 ISBN 978 90 5615 137 9 </p>

Krokodil