Home

Secretarybird

 

 

"I put everything in the wrong order in the 'right' way"

 

"Ik zet alles op de juiste manier in de verkeerde volgorde"

 

 

 

 

Het werk van Machiel Braaksma heeft een licht dadaïstische inslag. Hij plukt dingen uit het dagelijks leven, monteert ze opnieuw en schept zo met het nieuwe beeld dat ontstaat situaties die hilarisch, ontroerend, verwarrend, relativerend of becommentarierend zijn.

 

Door middel van associëren legt hij allerlei verbanden tussen zaken die normaal gesproken weinig met elkaar te maken hebben. Dat vertaalt zich o.a. in teksten, collages en beelden van allerlei pluimage.

 

 

Machiel Braaksma:

 

Ik probeer altijd tegenovergestelde begrippen in één beeld te verenigen. Een beeld moet zowel ingetogen als uitgesproken zijn, iets onthullen en vérhullen, antwoorden geven en vragen stellen, en, souplesse etaleren door logica en gekte hand in hand te laten gaan.

 

Schoonheid is nooit mijn vertrekpunt en evenmin het eindstation: de schoonheid ligt ergens in het beeld besloten.

 

Wat ik van mijn beelden verlang is dat ze oorspronkelijk zijn, onverwisselbaar en dat ze een hele lange adem hebben. Ik ben op zoek naar slagvaardige, resolute beelden, die ongegeneerd en innemend kunnen zijn. Beelden met een uitbundige integriteit en een schaamteloze innerlijke schoonheid.

 

Wanneer een beeld deze eigenschappen stationair uit kan dragen, en niet blijft steken in een hoogtepunt, dan is er sprake van een lange adem: permanente concentratie, verdienstelijke koppigheid, en is het wat mij betreft geslaagd.

 

 

 

 

 

English version:

CURRENT: Exhibition Beyond Dada and De stijl, Museum Dr8888

27 january - 8 april 2018

 

Kunst aan Huisroute Lauwersland

10-11 march 17-18 March 2018 11.00-17.00

 

Object Love, Museum De Domijnen Hedendaagse Kunst, Sittard

14 april t/m 2 september 2018

 

Artists: Machiel Braaksma NL, Melanie Bojano, NL, Anton Cotteleer BE, Danielle Dean (UK/US), Yvonne Dröge Wendel NL, Ni Haifeng, CN/NL, Pet van de Luijtgaarden NL, Vika Mitrichenko BR/NL, Olaf Mooij NL,Ted Noten NL, Min Oh SKR, Hans Op de Beeck BE, Erwin Olaf NL, Maria Roosen NL, Bas de Wit NL, Bill Woodrow UK, Erwin Wurm AT

Curator: Anne Berk

Scene from the book 'Harrekrammele'

Locomotive 'Philips' Locomotive 'BAHCO' Locomotive 'Thermos'

Scene from the book Harrekrammele

Airplane/ tail, with camouflage pattern of tree bark

Fibula

Tropical aquarium

Tropical aquarium

Bigfoot near Lytsewierrum

Machiel Braaksma made this work of art based on the theme for the Slachtemarathon: 'On the way'.

 

There is a famous video of a Patterson on which an alleged Bigfoot is recorded. Fake or not, on this partly jerky movie a Bigfoot is bobbing away, with emphatically waving arms. It is running 'optima forma'. Machiel Braaksma has frozen this legendary action, so to speak, by showing a now iconic pose from this film in a landscape with a 'nothing to worry' village in the background. The contrast and the alienation is great: a resting landscape and a solistic Bigfoot, an unexpected vertical appearance, which undesirably hits up to 13500 walkers as the icing on the cake.

 

Machiel made a 3D assembly, a 'sketch', with a few detailed parts in rope and fishing nets. At the same time it has become a Bigfoot and a scarecrow, a lot of junk and a hallucination of 'do I see it well?' From one point on the carelessly knotted and arranged strings form a powerful Bigfoot. Beyond that point everything seems to turn into what it is: a collection of materials and thus the myth about the existence of Bigfoot is maintained.

Onderweg/ Bigfoot te Lytsewierrum

 

Machiel Braaksma maakte dit werk in opdracht voor de Slachtemarathon, op basis van het thema ' Onderweg'.

Er is een beroemd filmpje van ene Patterson waarop een vermeende Bigfoot is vastgelegd. Nep of niet, op dit deels schokkerige filmpje beent een Bigfoot weg, met nadrukkelijk zwaaiende armen. Het is lopen in optima forma. Machiel Braaksma heeft deze legendarische actie a.h.w. bevroren door een inmiddels iconische geworden pose uit deze film in een landschap met een 'niets aan de hand' dorpje op de achtergrond te laten zien. Het contrast en de vervreemding is groot: een rustend landschap en een solistische Bigfoot, een onverwachte verticale verschijning, die als klap op de vuurpijl onbedoeld 13500 wandelaars tegenkomt.

 

Machiel maakte een 3D assemblage, een 'schets', met een paar uitgewerkte partijen in touw en visnetten. Het is tegelijkertijd een Bigfoot én een vogelverschrikker geworden, een hoop troep én een hallucinatie van 'zie ik het goed?' Vanuit één punt vormen de achteloos geknoopte en gerangschikte touwtjes optimaal een krachtige Bigfoot. Voorbij dat punt lijkt alles weer te verworden tot wat het is: een verzameling materialen en wordt aldus de mythe omtrent het bestaan van Bigfoot in stand gehouden.

 

 

Copyright @ All Rights Reserved